Akredytacja szkoleń dla fizjoterapeutów

Aby ubiegać się o akredytację kursu fizjoterapeutycznego przez PTUG organizator kursu powinien:

  1. Napisać wniosek do zarządu PTUG z prośbą o udzielenie akredytacji dla konkretnego kursu i wraz z wypełnionym formularzem (wzór poniżej) przesłać drogą pocztową na adres Towarzystwa (ul. Łużycka 19, Kraków)
  2. Przesłać na adres Towarzystwa, lub drogą mailową (poprzez kontakt PTUG) następujące dokumenty:
  • Skrypt kursu zgłoszonego do akredytacji
  • CV wykładowców
  • Zasady egzaminowania kursu

Następnie specjalnie powołana komisja podejmie decyzję odnośnie udzielenia bądź nie akredytacji PTUG dla danego kursu fizjoterapeutycznego. Podjęta decyzja zostanie przesłana w wersji papierowej drogą pocztową na adres organizatora kursu w terminie do 4 tygodni (20 dni roboczych) od dnia wpłynięcia wniosku.

Wzór formularza do pobrania