Członkostwo

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego należy:
wypełnić deklarację członkowską (link do formularza poniżej),
opłacić składkę członkowską, wynoszącą 250 zł rocznie (płatność może zostać dokonana elektronicznie, po zalogowaniu do systemu lub przelewem tradycyjnym na konto Towarzystwa).

Członkowie Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego są zobowiązani do przestrzegania Statutu.

Wniosek o przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego jest rozpatrywany przez Zarząd PTUG na podstawie deklaracji złożonej poprzez internetowy formularz rejestracyjny.