Członkostwo

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego należy:

1. Wypełnić deklarację członkowską – link do formularza poniżej.

2. Opłacić składkę członkowską, wynoszącą 250 zł rocznie. Składka obowiązuje na dany rok kalendarzowy niezależnie od miesiąca, w którym dokonano opłaty.

3. Płatność może zostać dokonana elektronicznie korzystając z operatora BlueMedia (obciążone jest to dodatkową prowizją 1,99 zł), po zalogowaniu się do systemu lub przelewem tradycyjnym na konto PTUG: 16 1020 2906 0000 1502 0350 9601.

 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego są zobowiązani do przestrzegania Statutu.

 

Wniosek o przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego jest rozpatrywany przez Zarząd PTUG na podstawie deklaracji złożonej poprzez internetowy formularz rejestracyjny.

System członkowski

Rejestracja

1. Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego należy wypełnić deklarację członkowską dostępną pod adresem https://ptug.sorga.pl.

 

 

2. Należy wypełnić pola formularza, zwracając uwagę na poprawność podanych informacji (w miejscu "Zdjęcie" istnieje możliwość wgrania certyfikatu do wglądu dla Towarzystwa). Po wysłaniu wniosku, zostanie wyświetlony końcowy komunikat.

 

 

3. Po wypełnieniu formularza, Administrator weryfikuje wniosek i po akceptacji, z adresu mailowego kontakt@ptug.pl wysyła powiadomienie o przyjęciu wraz z loginem oraz hasłem, które należy zmienić w ostatnim etapie.

 

4. Po pierwszym zalogowaniu się do systemu należy zmienić hasło. Od tej pory logowanie odbywa się za pomocą adresu mailowego wraz ze zmienionym hasłem.

Opłacanie składek

1. W zakładce "ROZLICZENIA" każdy członek ma możliwość sprawdzenia informacji o należnościach wobec Towarzystwa oraz listę wpłat.

Każdą należność można opłacić w systemie korzystając z operatora BlueMedia (obciążone jest to dodatkową prowizją 1,99 zł) poprzez wybranie należności oraz kliknięciu przycisku "ZAPŁAĆ" u dołu.

 

2. Następnie pojawi się okno obsługi płatności elektronicznej w którym należy uzupełnić adres email.

 

3. W kolejnym oknie pojawi się opcja wyboru formy płatności:

 

a) poprzez BLIK,

 

 

b) przelew internetowy poprzez logowanie się do banku.

 

 

4. Ostatnim etapem jest zaakceptowanie zgód i oświadczeń oraz dokonanie wpłaty. Przelewy dokonywane są natychmiastowe.

 

 

 

Obsługa systemu

1. Po zalogowaniu się do systemu, użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych. Wszelkie zmiany dotyczące profilu odbywają się przy użyciu przycisku "NOWY WNIOSEK". Zakładka "ROZLICZENIA" służy do sprawdzania oraz regulowania należności wobec Towarzystwa. Poprzez zakładkę "KORESPONDENCJA" można sprawdzić historię wysłanych wiadomości.

2. Po lewej stronie strony znajduje się menu z dostępem do modułów:

- "Moje ankiety" przeznaczonej do głosowania,

- "Repozytorium plików", gdzie znajdować się będą udostępniane dodatkowe materiały dla użytkowników.