Struktura PTUG

Zarząd

Prezes

dr n. med. Grzegorz Gurynowicz

 

Wiceprezes

mgr Patrycja Skrzypek

Członkowie Zarządu

Skarbnik
dr Wioletta Katarzyna Szepieniec

Sekretarz
dr Hanna Szweda

Sekretarz
mgr Patrycja Skrzypek

Prezes elekt
dr n. med. Grzegorz Gurynowicz

Komisja Rewizyjna
dr n. med. Grzegorz Gurynowicz
dr Marek Janeczko
mgr Aleksander Lizak

Sąd Koleżeński
dr Paulina Banach
dr Dorota Dróżdż
prof. KAAFM dr n. med. Paweł Szymanowski 

Eksperci PTUG

dr hab. n. med. Ryszard Czepko
(ekspert w dziedzinie neurochirurgii)
Oddział Neurochirurgii
Szpital Scanmed Św. Rafała
ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków
tel: +48 12 385 57 03
email: ryszard.czepko@scanmed.pl

prof. dr hab. Ryszard Gajdosz
(ekspert w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpital Scanmed Św. Rafała
ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków
tel: +48 12 629 88 00
email: ryszard.gajdosz@scanmed.pl

prof. dr hab. Jerzy Gielecki
(ekspert w dziedzinie anatomii i radiologii)
Katedra Anatomii Wydziału Nauk Medycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
tel: +48 12 655 59 09
email: jerzy.gielecki@uwm.edu.pl

prof. dr hab. Józef Krzysiek
(ekspert w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej)
Oddział Ginekologii
Szpital Scanmed Św. Rafała
ul. Bochenka 12, 30-693 Kraków
tel: +48 12 444 71 88
email: jozef.krzysiek@scanmed.pl

prof. dr hab. Andrzej Malinowski
(ekspert w dziedzinie ginekologii operacyjnej i endoskopowej)
Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
tel: +48 42 271 10 00
email: andrzej.malinowski@umed.lodz.pl

prof. dr hab. Michał Tenderenda
(ekspert w dziedzinie chirurgii)
Klinika Onkologiczna
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa
tel: +48 22 570 93 46
email: michal-tenderenda@o2.pl