Opieka rehabilitacyjna w okresie okołoporodowym

Interdyscyplinarny kurs „Opieka rehabilitacyjna w okresie okołoporodowym” jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności związane z opieką rehabilitacyjną nad pacjentką w okresie okołoporodowym.

Kurs dedykowany zainteresowanym tematem lekarzom, położnym i fizjoterapeutom, a także studentom, którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym. Priorytetem zagadnień przedstawianych na kursie jest dogłębna wiedza oparta na badaniach i standardach postępowania oraz umiejętnościach praktycznych tak przedstawiona, żeby mogła być łatwo przyswojona i szybko wdrożona w pracy z pacjentkami.

Opieka okołoporodowa jest kluczowym elementem zdrowia matki i dziecka. W ramach tego kursu uczestnicy będą mieli okazję do zdobycia lub pogłębienia wiedzy o standardach opieki okołoporodowej, profilaktyce i wczesnej diagnostyce depresji i zaburzeń nastroju u kobiet w ciąży i w okresie poporodowym, a także o edukacji przedporodowej.

Uczestnik kursu otrzymuje tytuł Specjalisty Rehabilitacji w Okresie Okołoporodowym po ukończeniu wszystkich modułów i pomyślnie zdanym egzaminie końcowym

Możliwość uzyskania dofinansowania BUR (Baza Usług Rozwojowych) od 15.02.2024.

O szkoleniu

Moduł I – trzydniowy kurs teoretyczno-praktyczny

1. Anatomia dna miednicy, brzucha, połączenia anatomiczne; zmiany adaptacyjne ciała do okresu ciąży i porodu.

2. Ciąża.

3. Poród.

4. Połóg.

5. Badanie per vaginam – badanie palpacyjne dna miednicy.

6. Plan terapeutyczny w oparciu o badanie per vaginam.

 

Prowadzący:

mgr Karolina Wójcik-Bilkiewicz

dr n. med. Ewa Grymel-Kulesza

Moduł II – trzydniowy kurs praktyczny

1. Techniki osteopatyczne w okresie okołoporodowym.

 

Prowadzący:

mgr Krzysztof Krzystyniak

Moduł III – dwudniowy kurs online teoretyczny oraz egzamin

1. Ciąża powikłana i choroby współistniejące z ciążą.

2. Porody zabiegowe.

3. Cięcie cesarskie.

4. Połóg powikłany.

5. Kazuistyka.

 

Prowadzący:

lek. med. Mariusz Łukaszuk

 

7. Baby - blues.

8. Depresja poporodowa.

9. Trauma.

 

Prowadzący:

dr n. o zdr. Agnieszka Trawicka