O Towarzystwie

Celem powołania do życia Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego – Interdyscyplinarnego Towarzystwa Naukowego Leczenia Inkontynencji i Rekonstrukcji Dna Miednicy jest propagowanie wiedzy i badań z zakresu uroginekologii oraz rekonstrukcji dna miednicy. Swoją działalność realizujemy poprzez interdyscyplinarną współpracę ginekologów, urologów, chirurgów i fizjoterapeutów, a także przedstawicieli innych specjalności medycznych, zajmujących się leczeniem obniżenia narządu rodnego, diagnostyką oraz leczeniem nietrzymania moczu i stolca.

Idea

Drogowskazami Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego są nowoczesność, profesjonalizm, naukowość, otwartość oraz interdyscyplinarność. Wspólnie poszerzamy spektrum leczenia uroginekologicznego, pilnie bacząc na udokumentowane, światowe standardy oraz kompetencje lekarzy i fizjoterapeutów. Nie tracimy z oczu faktu, iż po drugiej stronie zawsze jest człowiek, któremu należy się dostępność i zrozumiałość leczenia oraz empatyczne podejście.

Współpraca

Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne współpracuje z polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi i władzami. Pozostajemy otwarci na kooperacje z firmami, jednostkami oraz osobami – w zakresie działalności naukowej i leczniczej oraz organizowania konferencji i szkoleń w dziedzinie uroginekologii.

Organizacja

Co dwa lata organizujemy cieszący się popularnością Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, gdzie oprócz wystąpień autorytetów z całego świata, odbywają się warsztaty praktyczne, w tym operacyjne. Aktywnie wspieramy rozwój uroginekologii w sferach badań, publikacji, wydarzeń, edukacji, networkingu oraz technik operacyjnych.