Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

Zapraszamy na akredytowane przez PTUG szkolenie z fizjoterapii uroginekologicznej, stworzone we współpracy lekarzy ginekologów i uroginekologów z fizjoterapeutami, zajmującymi się pacjentami z problemami funkcjonalnymi w obrębie miednicy mniejszej.

Szkolenie składa się z sześciu modułów, z czego ostatni jest egzaminacyjnym. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymuje się certyfikowany przez PTUG tytuł dyplomowanego terapeuty uroginekologicznego. Olbrzymim walorem tego szkolenia jest zespół wykładowców, który pozwoli Państwu poznać medycynę uroginekologiczną w sposób czerpiący z wieloletniego doświadczenia i oparty na najnowszych badaniach naukowych związanych z tym tematem.

O szkoleniu

Prowadzący

Lekarze:
prof. KAAFM dr n. med. Paweł Szymanowski
dr Katarzyna Wioletta Szepieniec

 

Fizjoterapeutki:
dr n.k.f. Anna Rojek
mgr Iwona Mazur–Ważny
mgr Agnieszka Wierciak

 

Psycholog:
mgr Barbara Langman

Moduł 1 (fizjoterapia)

Czas trwania: 3 dni

 

Ważne! Panowie uczestniczący w kursie muszą we własnym zakresie zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną (w pierwszym dniu kursu od godziny 14, w drugim dniu – cały dzień).

 

W czasie trwania pierwszego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej. Jest to moduł obejmujący szczegółowe badanie i postępowanie fizjoterapeutyczne w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej per vaginam, per rectum. Szczegółowo zostaną omówione formy postępowania terapeutycznego oraz treningu mięśniowego indywidualnie dobranego do rodzaju dysfunkcji.

 

Zagadnienia:

• powtórzenie wiedzy z anatomii z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i fizjologii dna miednicy, z uwzględnieniem dna miednicy u kobiet i mężczyzn,

• szczegółowe badanie dna miednicy mniejszej, holistyczne podejście do pacjenta z uwzględnieniem oceny zgodnie z wytycznymi ICF,

• badanie palpacyjne dna miednicy, badanie „per vaginam”,

• techniki pracy z mięśniami dna miednicy, omówienie możliwości zastosowania technik mięśniowych i manualnych,

• sens zajęć grupowych i pracy domowej pacjentów.

Moduł 2 (fizjoterapia)

Czas trwania: 4 dni

 

Moduł ten obejmuje anatomię funkcjonalną regionu odc. L, SKB i biodra, badanie powyższych regionów w odniesieniu do problemów kobiet w okresie ciąży oraz po ciąży, diagnostykę różnicową ww. regionów oraz propozycje terapii. Kolejne zagadnienia poruszane podczas tego modułu to postępowanie operacyjne i fizjoterapeutyczne z wyróżnieniem różnych technik operacyjnych i rodzajów operacji, informacje związane z opieką terapeutyczną w trakcie okresu ciąży, przygotowanie pacjentki do porodu, jak również określenie roli fizjoterapeuty po porodzie z uwzględnieniem podziału na poród siłami natury oraz przez cięcie cesarskie.

 

Zagadnienia:
• anatomia funkcjonalna; anatomia odc. L, SKB i biodra,
• podstawy badania w terapii manualnej,
• diagnostyka różnicowa ww. regionów,
• propozycje terapii ww. regionów,
• omówienie fizjologii i patologii okresu ciąży,
• rola fizjoterapeuty w ciąży i przygotowaniu do porodu,
• fizjoterapia poporodowa,
• fizjoterapia pooperacyjna z uwzględnieniem techniki dojścia w czasie zabiegu.

Moduł 3 (wykłady lekarskie)

Czas trwania: 2 dni.

 

Ważne! Wszystkie wykłady lekarskie odbywają się w Krakowie (niezależnie od miasta, w którym grupa rozpoczyna szkolenie).

 

W czasie trwania trzeciego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej z perspektywy ginekologa. Precyzyjne omówione będą także zagadnienia związane z patologią i patofizjologią tego obszaru ciała, takie jak: zaburzenia statyki narządów czy różne formy nietrzymania moczu.


Podczas zajęć praktycznych zostanie przeprowadzone badanie ginekologiczne.

Moduł 4 (fizjoterapia)

Czas trwania: 3 dni

 

Ważne! Panowie uczestniczący w kursie muszą we własnym zakresie zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną.

 

Kurs obejmuje przygotowanie uczestników z zakresu zastosowania pessaroterapii w pracy fizjoterapeuty. Pokazane zostaną różne rodzaje biofeedbacku z omówieniem jego znaczenia i zastosowania w konkretnych przypadkach klinicznych. Uczestnicy kursu poznają również rolę elektrostymulacji mięśni miednicy mniejszej, jej rodzaje i działanie. Podczas tego modułu zostaną również szerzej omówione teoretycznie i praktycznie aspekty bólu i zespołów bólowych dna miednicy.

 

Zagadnienia:
• pessary, ich rodzaje, zastosowanie i metody dobierania,
• biofeedback – rodzaje i znaczenie w terapii,
• EMG w terapii zaburzeń dna miednicy,
• elektrostymulacja z wykorzystaniem elektrod dopochwowych i przezskórnych,
• dolegliwości bólowe dna miednicy (m.in. wulwodynia, coccygodynia, bolesne miesiączkowanie).

Moduł 5 (fizjoterapia + psychologia)

Czas trwania: 3 dni

 

Ważne! Panowie uczestniczący w kursie muszą we własnym zakresie zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną.

 

Jest to moduł obejmujący szkolenie fizjoterapeutyczne z zakresu proktologii. W czasie jego trwania przedstawione zostaną zagadnienia związane z anatomią, fizjologią jak i zaburzeniami w obrębie układu trawiennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami stosowania różnych form terapii.

 

Ponadto w trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem, na co dzień pracującym z osobami z dysfunkcjami obszaru miednicy mniejszej.

 

Ta część kursu zawiera także powtórzenie wiadomości do egzaminu, omówienie zagadnień do egzaminów teoretycznego i praktycznego.

Moduł 6 (egzamin)

Czas trwania: 1 dzień

 

Moduł egzaminacyjny obejmujący egzamin teoretyczny i praktyczny.