Rekomendacje

Poniższe wytyczne zostały przygotowane w oparciu o aktualne publikacje i dowody naukowe. Przy wytycznych, w nawiasach, podano oceny skali wiarygodności badań i zaleceń (levels of evidence, LOE) według Centre for Evidence-Based Medicine w Oxford. Oznaczenie LOE 1a jest najwyższym stopniem wiarygodności, zaś A to najwyższy stopień rekomendacji.

Pełna skala wiarygodności i rekomendacji dostępna pod tym linkiem.