Rekomendacje

Poniższe wytyczne zostały przygotowane w oparciu o aktualne (wrzesień 2014) publikacje i dowody naukowe. Przy wytycznych zostały podane w nawiasach oceny skali wiarygodności badań i zaleceń (levels of evidence, LOE) według Centre for Evidence-Based Medicine w Oxford, Wielka Brytania, przy czym „LOE 1a” jest najwyższym stopniem wiarygodności, zaś „A” najwyższym stopniem rekomendacji. Pełna skala wiarygodności i rekomendacji znajduje się tutaj.