Odbył się 1. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

Dnia 23.05.2015 roku w Hotelu Mercure w Warszawie odbył się 1. Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Jesteśmy interdyscyplinarnym towarzystwem naukowym skupiającym lekarzy ginekologów, urologów, chirurgów proktologów, neurologów i neurochirurgów, jak również psychologów i fizjoterapeutów. Towarzystwo zajmuje się krzewieniem wiedzy, poprawą opieki medycznej oraz wspieraniem badań naukowych dotyczących diagnostyki i leczenia nietrzymania moczu i stolca oraz obniżenia narządów miednicy mniejszej. Te trudne problemy dotyczą nawet do 30 % populacji kobiet oraz, choć mniejszym stopniu, także mężczyzn. Interdyscyplinarne podejście terapeutyczne przynosi przede wszystkim korzyść pacjentom, gdyż znacząco poprawia wyniki leczenia. W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu lekarze we współpracy z fizjoterapeutami uroginekologicznymi są w stanie skutecznie pomóc ponad 90 % pacjentek.

Kongres otworzyli prezes PTUG prof. dr hab. Marcin Jóźwik, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr n. med. Paweł Szymanowski, ordynator Oddziału Ginekologii Szpitala Św. Rafała w Krakowie oraz Aleksander Lizak Członek Zarządu Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Spośród wielu znakomitych wykładowców z kraju i zagranicy wymienić należy przede wszystkim jednego z prekursorów uroginekologii na świecie, prof. dr hab. dr h.c. Eckcharda Petri z Niemiec. Kongres zgromadził ponad 250 uczestników potwierdzając ogromne zainteresowanie środowiska medycznego oraz istniejące potrzeby polskich lekarzy, fizjoterapeutów i pacjentów odnoście diagnostyki i leczenia uroginekologicznego na europejskim poziomie.