Informacja dla osób, które odbyły kursy uroginekologiczne prowadzone w Łodzi…

…przez Dr. Jacka Kociszewskiego z Hagen, Niemcy w latach: 2010-2014. Kursy te mogą być zaliczone Członkom Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego jako szkolenia niezbędne do uzyskania Certyfikatów PTUG – zaświadczenie o odbyciu kursu należy zalączyć przesyłając wypełniony wniosek o Certyfikat do Sekretraitu PTUG na adres podany na stronie internetowej ptug.pl

Wykaz uznanych kursów:

29.11.2010 – Sonografia uroginekologiczna dla praktykow i therapia pessarowa z live badaniami.

21-22.05.2011 Ultrasonografia uroginekologiczna dla praktyków (ang. pelvic floor sonography) i nowoczesna pessaroterapia z badaniami na żywo.

16-17.11.2012 – Ultrasonografia uroginekologiczna dla praktyków (ang. pelvic floor sonography) i nowoczesna pessaroterapia z badaniami na żywo.

29-30.11.2013 – Ultrasonografia uroginekologiczna dla praktyków (ang. pelvic floor sonography) i nowoczesna pessaroterapia z badaniami na żywo.