Informacja o walnym Zgromadzeniu Członków PTUG

Szanowni Państwo,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego zwołuje Walne Zgromadzenie Członków PTUG, które odbędzie się dnia 17.10.2015 r., o godzinie 13:00 w Hotelu WYSPIAŃSKI w  Krakowie, przy ul. Westerplatte 15.

W przypadku nieprzybycia wymaganej liczby Członków wyznacza się następny termin Walnego Zgromadzenia PTUG dnia 17.10.2015 r., o godzinie 13:15 w Hotelu WYSPIAŃSKI w Krakowie, przy ul. Westerplatte 15.

Program Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad i powitanie Członków.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu
3. Informacja na temat zasad pobierania składki członkowskiej i
zakresu zniżek w kursach/konferencjach wynikających z członkostwa.
4. Informacja na temat planowanych konferencji i szkoleń.
5. Wybory Prezesa-Elekta.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Prof. Marcin Jóźwik
w imieniu Zarządu PTUG