Protokół z przebiegu Walnego Zgromadzenia

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z przebiegu Walnego Zgromadzenia PTUG, które odbyło się dnia 17.10.2015.

Pobierz protokół