PTUG członkiem EUGA! Od 1 listopada 2014 Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne jest członkiem European Urogynaecological Association

PTUG członkiem EUGA! Od 1 listopada 2014 Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne jest członkiem European Urogynaecological Association (Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Uroginekologicznych, EUGA). List zawiadamiający o przyjęciu PTUG do wspólnoty uroginekologicznych towarzystw europejskich przesłała Przewodnicząca EUGA Profesor Linda Cardozo (list poniżej). Asocjacja PTUG do EUGA to dowód wysokiego uznania dla działalności PTUG i jego rosnącej wagi jako przedstawiciela środowiska polskich uroginekologów i fizjoterapeutów uroginekologicznych na platformie międzynarodowej.

Członkowie PTUG otrzymają pełen dostęp do stron EUGA (www.eugaoffice.org) poprzez logowanie. Szczegóły w Newsletterze.

KMBT_C224e-20141112133819