V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

Zapraszamy na V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, który odbędzie się  w dniach 22-24 czerwca 2022 we Wrocławiu.

Patologia miednicy, jako złożony problem, wymaga wielospecjalistycznej opieki. Ideą i celem Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego jest łączyć siły różnych specjalności w celu uzyskiwania optymalnych wyników leczenia patologii miednicy kobiet.Kongres będzie miał więc charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy specjalistów oraz osoby zainteresowane patologią dna miednicy-zarówno diagnostyką, jak i leczeniem zachowawczym i operacyjnym. Oprócz rozbudowanej części wykładowej, w której udział potwierdzili liczni specjaliści z Polski i Europy, zapraszamy na praktyczne warsztaty, także operacyjne.

Więcej informacji na https://2022.ptug.pl/