Kursy dla Fizjoterapeutów i Położnych

1. Akredytowane szkolenie dla fizjoterapeutów:

Kompleksowe szkolenie posiadające akredytację PTUG:

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

Najbliższe szkolenia:
Najbliższe dostępne terminy:
Kraków – 2018.06.09 – 2018.06.11
Warszawa – 2018.08.15 – 2018.08.17
Wrocław – 2018.09.06 – 2018.09.08
Poznań – 2018.10.19 – 2018.10.21
opis szkolenia: http://www.fizjoterapia.pl/FIZ_NMIS
prowadzący szkolenie: dr Paweł Szymanowski, mgr Iwona Mazur – Ważny, dr n.k.f. Anna Rojek

 


 

2. Akredytowane szkolenie dla położnych:

Interdyscyplinarny Kurs: Rehabilitacja Okołoporodowa (Warszawa)

Terminy:

  • Moduł I – daty w trakcie ustaleń (1/2 połowa 2018r.) 1500,-
  • Moduł II – daty w trakcie ustaleń (1/2 połowa 2018r.)  1600,- (dochodzi koszt elektrod dla każdego z uczestników)
  • Moduł III ( egzamin ) – daty w trakcie ustaleń (1/2 połowa 2018r.) egzamin 400,-

prowadzący szkolenie: mgr Magdalena Kukulska, mgr K. Elżbieta Kaden, mgr Paweł Kaczorowski

 


 

3. Rehabilitacja okołoporodowa interdyscyplinarny kurs z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG).

http://www.cel-kursy.pl/2018-kursy-dla-fizjoterapeutow-i-poloznych