Kursy dla Fizjoterapeutów i Położnych

REHABILITACJA OKOŁOPORODOWA
INTERDYSCYPLINARNY KURS z akredytacją POLSKIEGO TOWARZYSTWA UROGINEKOLOGICZNEGO ( PTUG ).

Kurs dedykowany zainteresowanym tematem lekarzom, dyplomowanym położnym i fizjoterapeutom, a także studentom kierunku położnictwo II stopnia, którzy chcą pogłębiać swoje umiejętności w pracy z kobietami w okresie okołoporodowym.
Uwaga autorów skierowana jest na poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych, by Uczestnicy mogli wykorzystać je w swojej pracy.

Zapisz się na kurs

Miejsce kursu:

www.goldenfloor.pl

Golden Floor Plaza
Al. Jerozolimskie 123 A

Cykl szkolenia składa się z trzech modułów:

 • Moduł I i II – to trzydniowy kurs teoretyczno-praktyczny (5-7.10.2018 oraz 16-18.11.2018)
 • Moduł III – jeden dzień – egzamin (egzamin teoretyczny – test oraz krótki egzamin praktyczny) (1.12.2018)

Po ukończeniu wszystkich modułów i zdaniu egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymują tytuł: SPECJALISTY REHABILITACJI OKOŁOPORODOWEJ

 

MODUŁ I (5-7.10.2018) 1500,-

DZIEŃ I i II godz. 10:00 – 18:00
w tym przerwy kawowe 15 min. i przerwa obiadowa 45 min.

Prowadzenie: mgr Magdalena Kukulska – dyplomowana położna, terapeutka uroginekologiczna ( PTUG ), refleksoterapeutka ( IARMT ) – od 14-lat zawodowo związana ze Szpitalem Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie, właścicielka Centrum dla Kobiet aKUKU. Prowadzi ciążę, szkołę rodzenia i poradnię rozpoznawania płci. Prywatnie  szczęśliwa żona i matka dwóch córek.

Dzień I (5.10.2018)

 • Standardy okołoporodowe
 • Edukacja – autorskie programy nauczania ciężarnych – przestrzeń na profilaktykę nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego
 • Ciąża fizjologiczna – zasady prowadzenia ciąży przez położną – holistyczne metody łagodzenia skutków ciążowych zmian adaptacyjnych
 • Aktywność fizyczna ciężarnych: jak ćwiczyć, a czego unikać
 • Poród drogami natury – poród pasywny – przebieg, sposób prowadzenia, a urazowość w obrębie krocza
 • Prowadzenie porodu z zastosowaniem znieczulenia TENS oraz innych alternatywnych sposobów łagodzenia bólu porodowego.
 • Obrażenia okołoporodowe – etiologia, sposoby zaopatrzenia i samopielęgnacji, ich wpływ na przebieg rehabilitacji .

Dzień II (6.10.2018)

 • Fizjologia laktacji oraz jej wpływ na terapię uroginekologiczną.
 • Okres połogu – screening i wczesna rehabilitacja poporodowa
 • Alternatywne metody stosowane w terapii uroginekologicznej w okresie okołoporodowym
 • Refleksologia z elementami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej – masaż rebozo.
 • Podsumowanie zajęć – warsztaty – praca w grupach, pytania Uczestników.

Dzień III godz. 10:00 – 16:00 (7.10.2018)
w tym przerwy kawowe 15 min. i przerwa na lunch 30 min.

Wykład lekarski prowadzi dr. Katarzyna Matuszny-Lech ginekolog-położnik, absolwentka Wydz. Lekarskiego UJ w Krakowie od wielu lat związana ze Szpitalem Specjalistycznym Centrum Medycznego „ Żelazna ” ( św. Zofii ) w Warszawie, gdzie doskonali swoje umiejętności w dziedzinie uroginekologii. Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych specjalistycznych kursach i szkoleniach. Współtworzy multidyscyplinarny Zespoł Uro-ginekologiczny – lekarzy, położnych i fizjoterapeutek. Oprócz leczenia zabiegowego prowadzi terapię zachowaczą ( pessaroterapia ), jako diagnosta wykonuje badanie Usg PF-sono dla struktur dna miednicy. Prywatnie żona i matka dwóch synów.

Podczas wykładu zostanie omówiona:

 • Ciąża powikłana i choroby współistniejące z ciążą
 • Porody zabiegowe – prezentacja multimedialna
 • Cięcie cesarskie – prezentacja multimedialna
 • Połóg powikłany
 • Kazuistyka – podsumowanie, odpowiedzi na pytania Uczestników

 

MODUŁ II (16-18.11.2018) 1600,- (dochodzi koszt elektrod dla każdego z uczestników)

DZIEŃ I ,II i III godz. 10:00 – 18:00
w tym przerwy kawowe 15 min. i przerwa obiadowa 45 min.

Prowadzi: mgr K. Elżbieta Kaden dyplomowana położna i terapeutka uroginekologiczna od ok. 12 lat zajmuje się rehabilitacją kobiet. Posiada 10-letnie doświadczenie w specjalistycznej diagnostyce struktur dna miednicy, wykonuje kompleksowe badanie urodynamiczne. W pracy wykorzystuje wiele metod terapeutycznych, które doskonali w ramach studiów w Akademii Osteopatii oraz licznych kursach specjalistycznych. Opracowała program screeningowy dla Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego „Żelazna” ( św. Zofii ) w Warszawie, który umożliwia wyłonienie kobiet z grupy ryzyka i wprowadzenie wczesnej rehabilitacji poporodowej.
Prywatnie żona i matka dorosłych już dzieci.

Dzień I (16.11.2018)

 • Anatomia palpacyjna struktur dna miednicy – ćwiczenia
 • Test globalny – testy miejscowe
 • Zastosowanie sprawdzonych metod łagodzenia dolegliwości podczas ciąży i połogu oraz terapia po urazach w obrębie spojenia łonowego, kresy białej ( DRA ), zaburzeniach powięziowych, w obrębie blizn oraz w dolegliwościach struktur dna miednicy.
 • Metody diagnozowania i lokalizowania zmian funkcjonalnych MDM – palpacja zewnętrzna i wewnętrzna ( Oxford, PERFECT )

Z uwagi na intymny charakter badania mężczyźni uczestniczący w zajęciach proszeni są o zapewnienie sobie partnerki do badania wewnętrznego.

Dzień II (17.11.2018)

 • Elektromiografia powierzchniowa mięśni i nerwów dna miednicy ( sEMG ) – prezentacja badania – nauka interpretacji.
 • EMG-biofeedback – metody prawadzenia treningu – nauka różnych metod biofeeback’u.
  Elektrostymulacje EMS, FES – zasady doboru parametrów – nauka planowania i kontrolowania efektów terapii.
 • Prewencja nietrzymania moczu i zaburzeń statyki narządu płciowego.

Dzień III (18.11.2018)

Prowadzi: mgr Paweł Kaczorowski DO – dyplomowany fizjoterapeuta i osteopata ( absolwent AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie oraz Akademii Osteopatii w Poznaniu). Specjalista terapii manualnej, masażu oraz medycyny osteopatycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii przeciwbólowej jako praktyk i diagnosta. W gabinecie preferuje holistyczne podejście do pacjenta przez pryzmat anatomii, fizjologii i emocji. Jest członkiem Stowarzyszenia Osteopatia Polska ( SOP ). Stale uzupełnia wiedzę podczas kursów Masters prowadzonych przez najlepszych specjalistów na świecie z zakresu medycyny osteopatycznej. Dydaktycznie realizuje się jako asystent w Akademii Osteopatii w Warszawie.
Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek.

Techniki osteoptyczne:

 • w dolegliowściach w wyniku zmian adaptacyjnych podczas ciąży
 • w parietalnych dolegliwościach bólowych
 • praca wisceralna w okresie ciąży i w połogu
 • powikłania laktacji – prewencja oraz terapia osteoptyczna
 • terapia przeciwobrzękowa
 • osteopatia uroginekologiczna

Podsumowanie dotychczasowych zajęć, pytania Uczestników

 

MODUŁ III (1.12.2018) – egzamin 400,-

Szcególową informację na temat przebiegu egzaminu i zasad punktacji Uczestnicy otzrymają drogą mailową po zakończeniu I -go Modułu.

 


 

Akredytowane szkolenie dla fizjoterapeutów:

Kompleksowe szkolenie posiadające akredytację PTUG:

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

Najbliższe szkolenia:
Najbliższe dostępne terminy:
Kraków – 2018.06.09 – 2018.06.11
Wrocław – 2018.09.06 – 2018.09.08
Warszawa – 2018.02.10 – 2018.02.12
opis szkolenia: http://www.fizjoterapia.pl/FIZ_NMIS
prowadzący szkolenie: dr Paweł Szymanowski, mgr Iwona Mazur – Ważny, dr n.k.f. Anna Rojek