Kursy dla Fizjoterapeutów i Położnych


Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu i stolca oraz w obniżeniu narządów miednicy mniejszej

Nowe szkolenie w fizjoterapii uroginekologicznej z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uro-Ginekologicznego ( PTUG ) jest cyklem szkoleń stworzonym we współpracy lekarzy ginekologów i uroginekologów z fizjoterapeutami zajmującymi się pacjentami z problemami funkcjonalnymi w obrębie miednicy mniejszej.

Cykl szkolenia obejmuje sześć modułów z czego ostatni jest modułem egzaminacyjnym, na którym uczestnicy po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymują tytuł dyplomowanego terapeuty uro-ginekologicznego certyfikowany przez PTUG. Olbrzymim walorem tego szkolenia jest zespół wykładowców składający się z:

Lekarzy:

Fizjoterapeutek:

Psychologa:

Taki zespól pozwoli Państwu poznać medycynę uroginekologiczną w sposób bardzo profesjonalny i oparty na najnowszych badaniach naukowych związanych z tym tematem.


Opis poszczególnych modułów:


Moduł 1.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie ( w pierwszym dniu kursu od godziny 14, w drugim dniu cały dzień ).


Fizjoterapia.
Czas trwania – 3 dni.

W czasie trwania pierwszego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej. Jest to moduł obejmujący szczegółowe badanie i postępowanie fizjoterapeutyczne w różnych problemach funkcjonalnych miednicy mniejszej per vaginam, per rectum. Szczegółowo zostaną omówione formy postępowania terapeutycznego oraz treningu mięśniowego dobranego indywidualnie do rodzaju dysfunkcji.

Pierwszy moduł szkolenia PTUG zawiera następujące treści:

 • powtórzenie anatomii z uwzględnieniem anatomii funkcjonalnej i fizjologii dna miednicy, z uwzględnieniem dna miednicy u kobiet i mężczyzn;
 • szczegółowe badanie dna miednicy mniejszej, holistyczne podejście do pacjenta z uwzględnieniem oceny zgodnie z wytycznymi ICF;
 • badanie palpacyjne dna miednicy, badanie “per vaginam”;
 • techniki pracy z mięśniami dna miednicy, omówienie możliwości zastosowania technik mięśniowych i manualnych;
 • sens zajęć grupowych i pracy domowej pacjentek/tów.

Moduł 2.

Fizjoterapia.
Czas trwania – 4 dni.

Moduł ten obejmuje anatomię funkcjonalną regionu odc. L, SKB i biodra, badanie powyższych regionów w odniesieniu do problemów kobiet w okresie ciąży oraz po ciąży, diagnostykę różnicową ww. regionów oraz propozycje terapii. Kolejne zagadnienia poruszane podczas tego modułu to  postępowanie operacyjne i fizjoterapeutyczne z wyróżnieniem różnych technik operacyjnych i rodzajów operacji, informacje związane z opieką terapeutyczną w trakcie okresu ciąży, przygotowanie pacjentki do porodu, jak również określenie roli fizjoterapeuty po porodzie z uwzględnieniem podziału na poród siłami natury oraz przez cięcie cesarskie.

Szczegółowe treści kursu:

 • anatomia funkcjonalna; anatomia odc. L, SKB i biodra;
 • podstawy badania w terapii manualnej;
 • diagnostyka różnicowa ww. regionów;
 • propozycje terapii ww. regionów;
 • omówienie fizjologii i patologii okresu ciąży;
 • rola fizjoterapeuty w ciąży i przygotowaniu do porodu;
 • fizjoterapia poporodowa;
 • fizjoterapia pooperacyjna z uwzględnieniem techniki dojścia w czasie zabiegu

Moduł 3.

Wykłady lekarskie.
Czas trwania – 2 dni.

W czasie trwania trzeciego modułu kursu przekazana zostanie szczegółowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii narządów miednicy mniejszej z perspektywy ginekologa. Precyzyjne omówione będą także zagadnienia związane z patologią i patofizjologią tego obszaru ciała takie jak: zaburzenia statyki narządów czy różne formy nietrzymania moczu.
Podczas zajęć praktycznych zostanie przeprowadzone badanie ginekologiczne.

Uwaga! Wszystkie wykłady lekarskie odbywają się w Krakowie (niezależnie od miasta, w którym grupa rozpoczyna szkolenie).

Moduł 4.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia.
Czas trwania – 3 dni.

Kurs obejmuje przygotowanie uczestników z zakresu zastosowania pessaroterapii w pracy fizjoterapeuty. Pokazane zostaną różne rodzaje biofeedback’u z omówieniem jego znaczenia i zastosowania w konkretnych przypadkach klinicznych. Uczestnicy kursu poznają również rolę elektrostymulacji mięśni miednicy mniejszej, jej rodzaje i działanie. Podczas tego modułu zostaną również szerzej omówione teoretycznie i praktycznie aspekty bólu i zespołów bólowych dna miednicy.

Szczegółowe treści kursu:

 • pessary, ich rodzaje, zastosowanie i metody dobierania;
 • biofeedback – rodzaje i znaczenie w terapii;
 • EMG w terapii zaburzeń dna miednicy;
 • elektrostymulacja z wykorzystaniem elektrod dopochwowych i przezskórnych;
 • dolegliwości bólowe dna miednicy (m.in. wulwodynia, coccygodynia, bolesne miesiączkowanie).

Moduł 5.

UWAGA !  Panowie uczestniczący w kursie muszą zapewnić sobie partnerkę na część praktyczną we własnym zakresie.


Fizjoterapia + psychologia.
Czas trwania  – 3 dni.

Jest to moduł obejmujący szkolenie fizjoterapeutyczne z zakresu proktologii. W czasie jego trwania przedstawione zostaną zagadnienia związane z anatomią, fizjologią jak i zaburzeniami w obrębie układu trawiennego. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami stosowania różnych form terapii.
Ponadto w trakcie szkolenia odbędą się zajęcia z wykwalifikowanym psychologiem pracującym na co dzień z osobami z dysfunkcjami obszaru miednicy mniejszej.
Ta część kursu zawiera także powtórzenie wiadomości do egzaminu, omówienie zagadnień do egzaminów teoretycznego i praktycznego.

Moduł 6.

Czas trwania – 1 dzień.

Moduł egzaminacyjny obejmujący egzamin teoretyczny i praktyczny.

Szczegóły zapisów pod adresem: https://www.fizjoterapia.pl/FIZ_NMIS


Kurs „REHABILITACJA OKOŁOPORODOWA”

Trzymodułowy, interdyscyplinarny kurs z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG).

Kurs prowadzą: 

mgr Klara Kaden – położna, dyplomowana terapeutka uroginekologiczna i proktologiczna.
mgr Łukasz Krysztofik – pedagog, osteopata i fizjoterapeuta
dr Mariusz Łukaszuk – lekarz ginekolog-położnik
mgr Magdalena Rudyk – psycholog – psychoonkolog, położna

Terminy nadchodzących szkoleń:


Edycja X:
03-05.02.2023
03-05.03.2023
31.03-01.04.2023

Miejsce:
Warszawa
Ibis Styles Warszawa City ul. Grzybowska 43 00-855 Warszawa 

Edycja XI:
15-17.09.2023
13-15.10.2023
03-04.11.2023

Miejsce:
Warszawa
Ibis Styles Warszawa City ul. Grzybowska 43 00-855 Warszawa 

Dane kontaktowe:

info@cel-kursy.pl 
tel. 607-370-207

Po więcej informacji zapraszamy również na naszą stronę: https://cel-kursy.pl/szkolenia