Kursy dla Fizjoterapeutów i Położnych

1. Akredytowane szkolenie dla lekarzy, dyplomowanych położnych, fizjoterapeutów oraz studentów kierunku położnictwo II stopnia

Rehabilitacja okołoporodowa interdyscyplinarny kurs z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG) (Warszawa)

Terminy:

  • Moduł I – (18-20.09.2020r.) 1500,-
  • Moduł II – (20-22.11.2020r.) 1600,-
  • Moduł III – (12.12.2020) – egzamin 400,-

prowadzący szkolenie: mgr Magdalena Kukulska, dr Hanna Szweda, mgr Klara Elżbieta Kaden, mgr Łukasz Krysztofik

Rehabilitacja okołoporodowa interdyscyplinarny kurs z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG). Moduł I, wrzesień 2020r.

Rehabilitacja okołoporodowa interdyscyplinarny kurs z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG). Moduł II, listopad 2020r.

Rehabilitacja okołoporodowa interdyscyplinarny kurs z akredytacją Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego (PTUG). Moduł III, grudzień 2020r.