Kurs uroginekologiczny dla praktyków z badaniami na żywo – Kurs wprowadzający cz. I