Kurs uroginekologiczny dla praktyków z badaniami Pelvic Floor – Sonographie na żywo – Kurs rozszerzony cz. II