Laparoskopowa pektopeksja. Scanmed Szpital Św. Rafała w Krakowie