Laparoskopowe metody leczenia stosowane w zaburzeniach statyki narządów miednicy i nietrzymania moczu u kobiet. Warsztaty operacyjne.