Nowoczesne techniki operacyjne stosowane w zaburzeniach statyki narządów miednicy u kobiet . Warsztaty operacyjne