Operacyjnie leczenie zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej. Warsztaty operacyjne.