Uroginekologia dla praktyków z prezentacją badań na żywo. Kurs wprowadzający i rozszerzony