Uroginekologia dla praktykantów z prezentacją badań na żywo. Kurs wprowadzający i rozszerzony