Uroginekologia w praktyce klinicznej – diagnostyka i algorytmy postępowania terapeutycznego (kurs 2-dniowy)