Uroginekologia w praktyce – szkolenie operacyjne na preparatach utrwalonych