V Sympozjum „Postępy w położnictwie i ginekologii”